top of page

WESTON SUPER MARE

WESTON SUPER MARE

האתר שעליו התקיימה התחרות הוא אי המקושר אל החוף באמצעות גשר מול העיר Weston super mare  בדרום מערב אנגליה. דרישות התחרות שארגנה חברת "urban splash", הגדירו כי המתחם העזוב שנמצא על האי צריך להכיל פונקציות של מגורים ומסחר. הפרוגרמה הכללית אפשרה בחינה של צורות מגורים ומסחר לא שגרתיות.

המיקום המיוחד, איפשר לפתח את המגורים כך שיקבלו נוף כלפי הים מצד אחד ומצד שני ייהנו מפרטיות ושקט. אזור המסחר תוכנן כך שיקבל פתיחה כלפי הים מצד אחד ומצד שני יאפשר שהייה במזגי אוויר משתנים. את אזור המגורים ואזור המסחר מקשרת טיילת גן העוברת על גגות הבתים ונכנסת אל האזור המסחרי.

(ההצעה לתחרות הוגשה במסגרת עבודה במשרד פייטלסון, שילה, יעקובסון). 

bottom of page