top of page

מרכז שליטה ובקרה למטרופולין דן

מרכז שליטה ובקרה למטרופולין דן

הצעה למרכז שליטה על בקרת תנועה במסגרת תחרות סגורה שאירגן נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים).

האתר שבו יוקם מרכז השליטה נמצא בין גן וולובלסקי לבין שדרות מנחם בגין מול רכבת צפון. דרישות הפרוגרמה המורכבת כללו בין היתר אולמות שיכילו מסכים לעבודת הבקרה ואזורי תצפית על האולמות לשימוש אורחים. המגרש הקטן מצד אחד והשטחים הרבים שנדרשו בפרוגרמה, הצריכו מחשבה ופתרון לא שגרתיים.

(ההצעה לתחרות הוגשה במסגרת עבודה במשרד פייטלסון, שילה, יעקובסון).

bottom of page