top of page

מרכז לפעילויות נוער - חריש

מרכז לפעילויות נוער - חריש

המבנה תוכנן על מגרש שעליו היה בעבר מועדון נוער. המבנה הישן נזנח במהלך השנים. המבנה שתוכנן, בא לתת מענה לצורך במועדון נוער שיאפשר התכנסות ופעילויות שונות ומגוונות. התכנון התייחס לבנייה בשיטות מתקדמות, מתועשות תוך שימוש בקונסטרוקציית פלדה וקירות מבודדים. שיטת הבנייה באה לתת מענה לזמן הבנייה שהיה אמור להיות קצר ככל הניתן ולאיכות הבידוד שיאפשר שימוש מועט ככל הניתן במיזוג.

bottom of page