top of page

מודלים לבנייה מתקדמת

מודלים לבנייה מתקדמת

חלק מסדרת מודלים המיועדים להבנות בבנייה מתקדמת (מתועשת). מגוון המודלים יכול לשמש לפונקציות שונות. הבתים הינם בתים "גמישים" המאפשרים תוספות והשתנות לפי צרכי האנשים המאכלסים אותם. כל מודל מתוכנן כך שיוכל בעתיד לקבל קומה נוספת.

הבית מתוכנן עם קונסטרוקציית פלדה, קירות מבודדים וחיפוי חיצוני מעץ, אלומיניום או טיח. 

bottom of page