מודלים לבנייה מתקדמת

modelAsmall
modelAsmall

modelAsmall
modelAsmall

modelAmedium
modelAmedium

modelAsmall
modelAsmall

1/4

מודלים לבנייה מתקדמת

חלק מסדרת מודלים המיועדים להבנות בבנייה מתקדמת (מתועשת). מגוון המודלים יכול לשמש לפונקציות שונות. הבתים הינם בתים "גמישים" המאפשרים תוספות והשתנות לפי צרכי האנשים המאכלסים אותם. כל מודל מתוכנן כך שיוכל בעתיד לקבל קומה נוספת.

הבית מתוכנן עם קונסטרוקציית פלדה, קירות מבודדים וחיפוי חיצוני מעץ, אלומיניום או טיח.