top of page

בניין מגורים, ניירובי, קנייה

ניירובי, קניה - בניין מגורים

גבול המגרש הצפוני של חלקה זו הוא אמצע הנחל הזורם וחוצה בציר מזרח מערב.

הנחל שימש נקודת מוצא לעבודת התכנון כשכל הדירות פונות לכיוון הנחל. הפונקציות הציבוריות מוקמו בצד הצפוני כך שהוויטרינות הגדולות מכניסות אור מכיוון צפון אל פנים הדירות ושוטפות אותן באור רך. מתוך הדירות אפשר לראות את השטח הפתוח ואת הנחל הזורם.  

בחזית הדרומית קיבלו הפתחים תריסים המאפשרים לשלוט בעוצמת האור הטבעי.

bottom of page